Landskap - i närmiljön

Man måste inte alltid besöka exotiska platser för att finna motiv, de finns ofta nära oss